Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt jouw bedrijf tegen financiële aanspraken.

Hiermee ben je verzekerd voor verschillende vormen van aansprakelijkheid:

 • Algemene aansprakelijkheid
  Schade veroorzaakt door jezelf of jouw werknemers.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  Schade die jouw werknemers en andere ondergeschikten oplopen tijdens hun werk (bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes).
 • Beroepsaansprakelijkheid
  Voor een aantal beroepen zoals accountant of advocaat is het aanbevolen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit dekt de schade die je anderen aanbrengt door fouten die je in je werkt hebt gemaakt.
 • Productaansprakelijkheid
  Schade veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product.
 • Risicoaansprakelijkheid
  Schade waarvoor je als bezitter van een bedrijfsgebouw aansprakelijk wordt gesteld.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet voor alle schades dekking. Bekijk als ondernemer ook goed waar je jouw aansprakelijkheid kunt beperken.

Heb je personeel in dienst? Dan is het raadzaam om een RI&E en een Plan van Aanpak op te stellen. Iedere werkgever heeft vanaf 1 januari 1994 de verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken conform artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet is ook opgenomen dat naar aanleiding van de RI&E een Plan van Aanpak gemaakt moet worden. Het niet kunnen tonen van een RI&E aan de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert een boete op of zelfs een proces verbaal.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Ons assortiment

abn
aegon
alianz
asr
blg
bnp
deltalloyd
florius
hypotrust
ing
lloyds
munt
nibc
nn
obvion
reaal
sns
syntrus
attens
argenta
woonfonds
credivance
interbank2
conservatrix
Advies nodig?