Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Stel je raakt arbeidsongeschikt. Welk inkomen heb je dan minimaal nodig om van rond te kunnen blijven komen?

Eigen vangnet realiseren
Om alvast één ding duidelijk te maken: sinds de afschaffing van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) bestaat er geen ander vangnet voor ondernemers dan de bijstand. Je zult daarom zelf voor een vangnet moeten zorgen. Dit kun je op drie manieren doen:

  • Je legt zelf een bedrag opzij waarmee je in jouw onderhoud kunt voorzien
  • Je sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af
  • Een combinatie van beide

Wanneer je een ongeluk krijgt of ziek wordt waardoor je tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt raakt, heeft dit grote gevolgen voor jouw inkomen en, mogelijkerwijs, de continuïteit van je onderneming. Het nadeel van zelf geld apart zetten is dat je zelden zoveel op een spaarrekening kunt storten dat je, wanneer je langdurig arbeidsongeschikt raakt, genoeg hebt om op comfortabele wijze rond te komen.

Advies op maat
Wat doen wij? Wij inventariseren in een persoonlijk gesprek jouw huidige situatie en wensen op het gebied van bijvoorbeeld wachttijden, hoogte van de benodigde uitkeringen en het toe te passen arbeidsongeschiktheidscriterium. Afgestemd op jouw doelen, financiële situatie, kennis en ervaring. Mocht je door ziekte of een ongeval onverhoopt niet kunnen werken dan zorgt de AOV voor een passende inkomensdekking én, misschien nog wel belangrijker, ondersteuning bij reïntegratie.

Ben je een ZZP-er?
Laat dan ook door ons een inventarisatie maken van jouw financiële situatie, indien je in de toekomst toch arbeidsongeschikt raakt. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er in allerlei vormen. Door een juiste afweging te maken kan de premie beperkt blijven. Wij zetten graag de mogelijke alternatieven voor je op een rij om het financiële risico van arbeidsongeschiktheid te beperken.

Maak nu een afspraak!

Ons assortiment

Advies nodig?