Zakelijke verzekeringen

Als ondernemer loop je risico’s. Als je niet goed verzekerd bent, kunnen de kosten voor schadeherstel hoog oplopen. Samen met jou kijken we naar welke verzekeringen noodzakelijk en aan te bevelen zijn voor jouw bedrijf. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. We voorkomen dat je over- of onderverzekerd bent en zorgen ervoor dat alles goed geregeld wordt. Ook bij vragen of hulp bij schadeafhandeling kun je bij ons terecht. Zo kun jij ondertussen met een gerust hart verder werken.

Direct contact

 

088 388 03 88

Afspraak maken

CAR en Montageverzekering

Met deze verzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van schade bij een bouwproject, door bijvoorbeeld van buiten komende oorzaken als brand, storm, water, diefstal en vandalisme.

Let op: iedere deelnemer in het bouwproces loopt risico!

Je kunt, als eventuele onderaannemer, niet in alle gevallen vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer. Het voorkomen dat de onderaannemer niet mag claimen op de polis van de hoofdaannemer of er is een hoog eigen risico van toepassing.

De verzekerde rubrieken kunnen zijn:

 • I Het Werk
 • II Aansprakelijkheid
 • III Bestaande eigendommen opdrachtgever
 • IV Hulpmateriaal
 • V Persoonlijke eigendommen bouwdirectie
 • VI Transport bouwcomponenten

Meer informatie? Bel ons!

Direct afspraak maken

Rechtsbijstandverzekering

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering is jouw bedrijf verzekerd van advies en ondersteuning bij vrijwel alle juridische conflicten.

Standaard dekt de verzekering geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van jouw bedrijf of beroep. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geschillen met een afnemer of een werknemer.
In veel gevallen is er ook dekking voor:

 • Inkomende goederen- en dienstenstroom (geschillen met leveranciers);
 • Uitgaande goederen-en dienstenstroom (geschillen met afnemers);
 • Incassohulp;
 • Telefonisch Advies Service.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten? Neem contact met ons op!

Direct afspraak maken

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Stel je raakt arbeidsongeschikt. Welk inkomen heb je dan minimaal nodig om van rond te kunnen blijven komen?

Eigen vangnet realiseren
Om alvast één ding duidelijk te maken: sinds de afschaffing van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) bestaat er geen ander vangnet voor ondernemers dan de bijstand. Je zult daarom zelf voor een vangnet moeten zorgen. Dit kun je op drie manieren doen:

 • Je legt zelf een bedrag opzij waarmee je in jouw onderhoud kunt voorzien
 • Je sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af
 • Een combinatie van beide

Wanneer je een ongeluk krijgt of ziek wordt waardoor je tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt raakt, heeft dit grote gevolgen voor jouw inkomen en, mogelijkerwijs, de continuïteit van je onderneming. Het nadeel van zelf geld apart zetten is dat je zelden zoveel op een spaarrekening kunt storten dat je, wanneer je langdurig arbeidsongeschikt raakt, genoeg hebt om op comfortabele wijze rond te komen.

Advies op maat
Wat doen wij? Wij inventariseren in een persoonlijk gesprek jouw huidige situatie en wensen op het gebied van bijvoorbeeld wachttijden, hoogte van de benodigde uitkeringen en het toe te passen arbeidsongeschiktheidscriterium. Afgestemd op jouw doelen, financiële situatie, kennis en ervaring. Mocht je door ziekte of een ongeval onverhoopt niet kunnen werken dan zorgt de AOV voor een passende inkomensdekking én, misschien nog wel belangrijker, ondersteuning bij reïntegratie.

Ben je een ZZP-er?
Laat dan ook door ons een inventarisatie maken van jouw financiële situatie, indien je in de toekomst toch arbeidsongeschikt raakt. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er in allerlei vormen. Door een juiste afweging te maken kan de premie beperkt blijven. Wij zetten graag de mogelijke alternatieven voor je op een rij om het financiële risico van arbeidsongeschiktheid te beperken.

Maak nu een afspraak!

Direct afspraak maken

Bedrijfspand- en inventarisverzekering

Schade aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen is één van de grootste risico’s voor je onderneming. Gelukkig is er een uitgebreid pakket verzekeringen waarmee je jouw bedrijfspand én zakelijke inboedel kunt verzekeren tegen de rampzalige gevolgen van inbraak, brand, storm of waterschade.

de-berkenborgh-small

Meer over Bedrijfspand- en inventarisverzekering

Transport- en motorvoertuigenverzekering

In Nederland ben je verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor al je motorrijtuigen. Dat is in de wet geregeld. Maar is deze WA-verzekering wel voldoende? Wat gebeurt er als je schade oploopt aan een bedrijfsauto of onderweg? Onze financieel adviseurs adviseren je graag over de mogelijkheden, zodat je zeker weet dat je niet onder- of over verzekerd bent.

Meer over Transport- en motorvoertuigenverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt jouw bedrijf tegen financiële aanspraken.

Hiermee ben je verzekerd voor verschillende vormen van aansprakelijkheid:

 • Algemene aansprakelijkheid
  Schade veroorzaakt door jezelf of jouw werknemers.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  Schade die jouw werknemers en andere ondergeschikten oplopen tijdens hun werk (bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes).
 • Beroepsaansprakelijkheid
  Voor een aantal beroepen zoals accountant of advocaat is het aanbevolen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit dekt de schade die je anderen aanbrengt door fouten die je in je werkt hebt gemaakt.
 • Productaansprakelijkheid
  Schade veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product.
 • Risicoaansprakelijkheid
  Schade waarvoor je als bezitter van een bedrijfsgebouw aansprakelijk wordt gesteld.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet voor alle schades dekking. Bekijk als ondernemer ook goed waar je jouw aansprakelijkheid kunt beperken.

Heb je personeel in dienst? Dan is het raadzaam om een RI&E en een Plan van Aanpak op te stellen. Iedere werkgever heeft vanaf 1 januari 1994 de verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken conform artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet is ook opgenomen dat naar aanleiding van de RI&E een Plan van Aanpak gemaakt moet worden. Het niet kunnen tonen van een RI&E aan de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert een boete op of zelfs een proces verbaal.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Direct afspraak maken

Milieuschadeverzekering

Met een Milieuschadeverzekering verzeker je het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Indien je werkzaamheden bij derden verricht is het raadzaam om deze locatie te verzekeren. Bij een brand of zware storm lopen ook bedrijven die niet werken met gevaarlijke stoffen de kans om milieuschade te voorzaken. De Milieuschadeverzekering biedt een brede bescherming.
Onder de dekking vallen:

 • De kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden;
 • De schade en kosten die het gevolg is van de verontreiniging;
 • Kosten van het opruimen en afvoeren van het eventueel aanwezige asbest;
 • Onderzoekskosten;
 • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Milieuschadeverzekering afsluiten? Maak nu een afspraak!

 

Direct afspraak maken

Hypotheekgesprek aanvragen? Maak nu een afspraak!

Afspraak maken

Ons assortiment

Advies nodig?